• PORADENSTVÍ

  PORADENSTVÍ

  Šíře námi poskytovaných služeb v oblasti podnikatelského poradenství je vedena snahou o poskytování komplexních služeb ve všech hlavních oblastech spojených se zahájením a rozvojem podnikání našich klientů.

  Chci vědět více

 • VZDĚLÁVÁNÍ

  VZDĚLÁVÁNÍ

  Naše společnost realizuje vzdělávací projekty zaměřené na rozvoj osobnostních, manažerských, ale i odborných a profesních znalostí a dovedností. Dále poskytujeme konzultační a implementační služby v oblasti řízení lidských zdrojů.

  Chci vědět více

 • ZADÁVACÍ A VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

  ZADÁVACÍ A VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

  Poskytuje komplexní poradenský a organizační servis v oblasti veřejných zakázek. Této oblasti se věnujeme jak v oblasti zadavatelské činnosti, tak v oblasti poradenství uchazečům při jejich účasti v zadávacím řízení.

  Chci vědět více

Projekty

Název projektu: Podnikové vzdělávání Astero s.r.o. 2019

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013694

Doba realizace projektu: 1.10.2019 – 30.9.2021

Naše společnost realizuje projekt v rámci výzvy 03_19_097 Podnikové vzdělávání zaměstnanců II. Cílem je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, zajištění souladu jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.