• PORADENSTVÍ

    PORADENSTVÍ

Poradenství

1. Analýza možností

  • Identifikace potenciálních zdrojů pro všechny uvažované alternativy projektů.
  • Přesné určení podmínek a postupu pro získávání zdrojů z identifikovaných zdrojů.

2. Konzultace u kompetentních zástupců příslušných organizací

  • Detailní znalost podmínek a možnostech čerpání z nadefinovaných zdrojů.
  • Přizpůsobení projektové žádosti a návazných procesů získaným informacím.

3. Příprava žádosti

  • Samotná příprava žádosti včetně případného zpracování studie proveditelnosti, ekonomických analýz a studií, konzultace postupu se zástupci příslušného subjektu, sledování procesu hodnocení žádosti.

4. V případě úspěšné žádosti – realizační management

  • Reporting a zpracování monitorovacích zpráv včetně všech příloh a zajištění odevzdání u příslušného subjektu.
  • Příprava a administrace výběrového řízení projektu.
  • Řízení projektu z pohledu věcného i z formálně nákladového hlediska.