• ZADÁVACÍ A VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

    ZADÁVACÍ A VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Zadávací a výběrová řízení

Naše společnost poskytuje komplexní poradenský a organizační servis v oblasti veřejných zakázek. Této oblasti se věnujeme jak v oblasti zadavatelské činnosti, tak v oblasti poradenství uchazečům při jejich účasti v zadávacím řízení.

Postup pro zadávání veřejných zakázek je v současné době upraven zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Smyslem Zákona je zajistit takovou praxi, která by zabezpečovala volnou a svobodnou soutěž mezi dodavateli veřejných zakázek a současně zajistila provedení výběru nejvhodnější nabídky transparentním způsobem bez diskriminace uchazečů. Tyto postupy jsou často poměrně komplikované a zpravidla velmi náročné z hlediska požadavků na zpracování dokumentace, dodržení zákonných lhůt, argumentace proti případným námitkám a v mnoha dalších aspektech.

Naše společnost vám nabízí profesionální služby v oblasti zadávání veřejných zakázek s důrazem na plnou právní odpovědnost za administraci a přípravu řízení až do fáze podpisu smlouvy s vítězným uchazečem.